Cây Cao Cẳng Sọc

Tên thường gọi: Cây Cao Cẳng Sọc
Tên gọi khác: Cây Cao cẳng vằn, cây Lan chi lá dài
 Tên khoa học: Ophiopogon jaburan  Ophiopogon jaburan variegata
Họ: Liliaceae (họ lily)
Đặc điểm cây Cao Cẳng Sọc
Cao cẳng sọc là loài thực vậy thường xanh bụi giống cỏ cao…