Cây Chu Đinh Lan Trồng Viền

Tên thường gọi: Cây Chu Đinh Lan
Tên gọi khác: lan chu đinh, cây địa lan, cây lan lá cau
Tên khoa học: Spathoglottis plicata
Họ: họ lan  – Orchidaceae
Nguồn gốc: từ Đông Nam Á
Đặc điểm cây Chu Đinh Lan
Cây lan chu đinh trưởng thành có chiều cao…

Category: