Cây Cô Tòng Lá Mít

Tên thường gọi: Cây Cô Tòng Lá Mít
Tên khoa học: Codiaeum variegatum var. pictum
Họ: Euphorbiaceae (họ thầu dầu)
Nguồn gốc: ở Malaysia, quần đảo Thái Bình Dương và phía bắc Australia.
Đặc điểm cây Cô Tòng Lá Mít
Cây cô tòng là cây lâu năm thân gỗ thường…

Category: