Cây Mai Hoa Đăng

Tên thường gọi: Cây Mai Hoa Đăng
Tên gọi khác: Cây huỳnh hoa đăng, mai Hà Lan
Tên khoa học: Cochlospermum religiosum
Họ: Họ Điều nhuộm- Bixaceae
Nguồn gốc: Ấn Độ, Indonesia
Đặc điểm cây Mai Hoa Đăng
Mai hoa đăng là một loài cây rụng lá, có thể cao đến…

Category: