Cây Muồng Đen

Tên thưởng gọi: Muồng đen
Tên gọi khác: Muồng xiêm, muồng vàng
Tên khoa học: Senna siamea
Họ: Fabaceae (họ Đậu)
Nguồn gốc cây muồng đen
Muồng đen là cây của vùng Đông Nam Á, Nam Á và Nam Trung Quốc. Thường gặp ởẤn Độ, Myanmar,…

Category: