Cây Ngọc Giá

 

Tên gọi khác: dứa ngọc giá 
Tên khoa học:  Yucca Filamentosa
Họ:  Agavaceae
Nguồn gốc xuất xứ:  Cây có xuất sứ đầu tiên từ Mexico sau đó lan rộng sang Mỹ rồi ra khắp thế giới.
Ở Việt Nam, cây được trồng ở khắp các tỉnh…