Cây Ô Gô Gân Vàng

Tên thường gọi: Cây Ô Gô Gân Vàng
Tên gọi khác: cây vàng bạc, cây ô rô gân vàng
Tên khoa học: Pseuderanthemum carruthersii reticulatum
Họ: Acanthaceae (họ ô rô)
Đặc điểm cây Ô Gô Gân Vàng
Cây ô gô gân vàng là cây thường xanh lâu năm và có cành…