Cây Phúc Lộc Thọ trồng viền

 

Tên thông thường: Cây Phúc lộc thọ, phước lộc thọ, lộc xoan
Tên khoa học: Costus woodsonii
Họ thực vật: Zingiberaceae (họ gừng)
Cây có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ, ngày nay được trồng nhiều khắp Việt Nam.
Đặc điểm cây phúc lộc thọ
Đặc điểm sinh thái
Cây…

Category: