Cây Phượng Vỹ

Tên thường gọi: Cây Phượng Vỹ
Tên gọi khác: Phượng Vĩ, Xoan Tây, Điệp Tây, Hoa Học Trì, Phượng Hồng, Phượng Đỏ
Tên khoa học: Delonix regia (Boj.) Raf
Họ: Fabaceae
Nguồn gốc cây Phượng Vỹ
Nguồn gốc  từ Medagascar, trong các cánh rừng ở miền tây…

Category: