Cây Rệu Đỏ

 

Tên thường gọi: Cây rệu đỏ. Tên gọi khác: cây diệu đỏ, cây cau kỉ, cây dền đỏ, cây kỉ đỏ.
Tên khoa học:  Alternanthera bettzickiana.  Họ:  Rau dền (Amaranthaceae)
Đặc điểm cây Rệu Đỏ
Đặc điểm sinh lý, sinh thái: cây sinh trưởng nhanh, dễ trồng…