Cây Sấu

Tên thường gọi: Cây Sấu
Tên gọi khác: Cây long cóc, cây sấu trắng
Tên khoa học: Dracontomelum duperreanum Pierre
Họ: Anacardiaceae (họ Đào Lộn Hột)
Đặc điểm cây sấu
Sấu là một loài cây sống lâu năm, là cây thân gỗ lớn, cây có thể cao tới 30…