Cây Thiên Môn Đông

 

Tên thường gọi: Thiên môn, thiên môn đông, dây tóc tiên, tóc tiên leo
Tên khoa học: Asparagus cochinchinensis . Họ: Măng Tây (Asparagaceae)
Thiên môn đông có xuất xứ từ Đông  Á bao gồm cả Nhật Bản, Trung  Quốc.
Phân bố: Ở Việt Nam, thiên môn…