Hoa Hồng Quế

Tên thường gọi: Cây Hoa Hồng Quế.
Nguồn gốc: Hồng quế là giống hồng cỏ bản địa của người Việt.
Phân loại: Có rất nhiều loại hồng quế khác nhau như hồng quế cánh kép, hồng quế son cánh kép, hồng quế hồng cánh kép,…